Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

agaliark Mon, 03/23/2015 - 09:32

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.30 π.μ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα Μέλη του, σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2014.
  3. Οικονομικός Απολογισμός χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014.
  4. Προϋπολογισμός χρήσης 2015 (έγκριση).
  5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων κ.α.
  7. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2014 και Οικονομικού Απολογισμού 2014.
  8. Πρόγραμμα Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
  9. Προτάσεις Μελών – Αποφάσεις και διαλογική συζήτηση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14-3-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου. Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20-3-2015 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η τρίτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι οριστικά και η τελευταία, θα πραγματοποιηθεί στις 25-3-2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συμπατριώτες μας, Μέλη και Φίλους του Συλλόγου, να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση για την παραπέρα ανάπτυξη και πορεία του Συλλόγου αλλά και του Χωριού μας.
Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κατηγορία: