Πρόγραμμα Γενικής Συνέλευσης

agaliark Mon, 03/23/2015 - 09:39

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25-3-2015

 • 11.30 Προσέλευση Μελών
 • 12.00 Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης – Εκλογή Προεδρείου
 • 12.15
  -Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων 2014
  -Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014
  -Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  -Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2014
  -Προϋπολογισμός χρήσης 2015
  -Πρόγραμμα Δράσης 2015
 • 13.00 Τοποθετήσεις Μελών
 • 14.00 Δευτερολογία Προέδρου

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κατηγορία: