ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

agaliark Thu, 08/06/2015 - 13:46

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Το Δ.Σ. καλεί τα Μέλη του Συλλόγου σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Καταστατικού με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

  1. ΑΓΑΛΙ άσθαι, η εφημερίδα του Συλλόγου.
  2. Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου.
  3. Προτάσεις Μελών – Αποφάσεις.

Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6-8-2015 ημέρα Πέπμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου. Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12-8-2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η τρίτη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση η οποία θα είναι οριστικά και η τελευταία, θα πραγματοποιηθεί στις 16-8-2015 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και στις εκλογές έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη.


Το Δ.Σ. καλεί όλους τους Συμπατριώτες μας, Μέλη του Συλλόγου, να πάρουν μέρος στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και στις εκλογές, για την παραπέρα ανάπτυξη και πορεία του Συλλόγου αλλά και του χωριού μας.

Κατηγορία: