Πολιτιστική πρωτεύουσα 2021

agaliark Thu, 02/11/2016 - 01:44

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ "ΤΟ ΑΓΑΛΙ", θα στηρίξει εθελοντικά την εκδήλωση στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ κι εύχεται "ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ" στην πόλη μας,
"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του 2021".

«ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2021»
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ «ΤΟ ΑΓΑΛΙ», συμμετείχε εθελοντικά στην εκδήλωση για την κατάθεση της πρότασης υποψηφιότητας της ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2021, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 κι εύχεται: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην πόλη μας ως ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 2021.

Κατηγορία: