ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

agaliark Wed, 03/09/2016 - 20:57

την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016 και ώρα 11.30 π.μ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα Μέλη του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός Απολογισμός πεπραγμένων 2015.
3. Οικονομικός Απολογισμός χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.
4. Προϋπολογισμός χρήσης 2016 (έγκριση).
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Τοποθετήσεις Μελών επί των πεπραγμένων κ.α.
7. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2015 και Οικονομικού Απολογισμού 2015.
8. Πρόγραμμα Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
9. Προτάσεις Μελών – Αποφάσεις και διαλογική συζήτηση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14-3-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. στο Γραφείο του Συλλόγου. Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20-3-2016 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Η τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι οριστικά και η τελευταία, θα πραγματοποιηθεί στις 25-3-2016 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συμπατριώτες μας, Μέλη και Φίλους του Συλλόγου, να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για την παραπέρα ανάπτυξη και πορεία του Συλλόγου αλλά και του Χωριού μας.

Κατηγορία: