Κοινωνικά

Πέθανε στις 23-2-2010 στις Μυκήνες ο Πετρόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη και εκηδεύτη την επομένη στο χωριό μας σε ηλικία 61 ετών.