"ΑΓΑΛΙ ασθαι"

Aπό την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα του Συλλόγου με την επωνυμία "ΑΓΑΛΙ ασθαι" και η διανομή της θα γίνεται απ΄ όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης από τα καφενεία του χωριού
1. Τσέρμου Γιώργου
2. Βαρδουνιώτη Αλέξανδρου

Κατεβάστε την τώρα......